Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 51-75 от 425.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000068 д-р Валери Панделиев Чаков
1100000069 д-р Валери Томов Янев Акушерство и гинекология
1100000072 д-р Ванушка Иванова Анастасова Детски болести
1100000073 д-р Ванцети Христов Владимиров Ортопедия и травматология
1100000074 д-р Васил Брайков Ангелов Вътрешни болести
1100000622 д-р Васил Василев Гьошков
1100000621 д-р Васил Василев Койнарски
1100000075 д-р Васил Иванов Николчев Съдебна медицина
1100000076 д-р Васил Милчов Койнарски Вътрешни болести
1100000077 д-р Васил Михайлов Бачев Вътрешни болести, Анестезиология и интензивно лечение
1100000079 д-р Васил Пенчев Пенчев Хирургия
1100000575 д-р Васил Райчев Младенов Обща медицина
1100000081 д-р Василка Иванова Захариева Детски болести
1100000082 д-р Васка Николова Славова Обща медицина
1100000085 д-р Величка Стефанова Косанова
1100000086 д-р Венета Методиева Чакова Психиатрия
1100000087 д-р Венетка Петрова Велинова Физикална терапия и рехабилитация
1100000092 д-р Вержиния Димитрова Димитрова Анестезиология и интензивно лечение
1100000093 д-р Весела Борисова Джорджева-Цапова
1100000094 д-р Весела Тодорова Бикова Анестезиология и интензивно лечение
1100000095 д-р Веселин Давидков Давидков Обща медицина
1100000097 д-р Веселка Георгиева Симеонова
1100000098 д-р Веска Иванова Серафимова Детски болести
1100000100 д-р Виктория Константинова Каракостова-Нешева Вътрешни болести
1100000101 д-р Виктория Стефанова Величкова Пневмология и фтизиатрия