Колегии

Списък с членове - РК на БЛС - Кюстендил

Показване на 226-250 от 425.
УИНПРОФИЛИМЕСПЕЦИАЛНОСТ/И
1100000307 д-р Красимира Иванова Василева Детски болести
1100000308 д-р Красимира Христова Панчева Епидемиология на инфекциозните болести
1100000309 д-р Кристина Василева Кирова Вътрешни болести
1100000310 д-р Крум Богданов Бонев Вътрешни болести
1100000312 д-р Кънчо Георгиев Ценов
1100000313 д-р Латиф Ахмедов Ананов Вътрешни болести
2300005294 д-р Лена Йорданова Стоянова Физикална терапия и рехабилитация
1100000314 д-р Лиделина Петрова Николова Очни болести
1100000315 д-р Лидия Василева Стоянова Детски болести
1100000316 д-р Лидия Иванова Велкова
1100000368 д-р Лидия Иванова Манова Обща медицина
1100000317 д-р Лидия Иванова Муцкова Детски болести
1100000319 д-р Лилия Георгиева Чингарска-Димитрова Нервни болести
1100000320 д-р Лилия Иванова Цанова Микробиология
1100000325 д-р Лорета Методиева Николова Обща медицина
1100000328 д-р Любен Петров Богословов Обща медицина, Образна диагностика
1100000329 д-р Любомир Боянов Таушански Ортопедия и травматология
1100000331 д-р Любомир Георгиев Ковачки Ушно-носно-гърлени болести
1100000334 д-р Любомир Исталиянов Зарев
1100000335 д-р Любомир Милчов Фролошки Хирургия
1100000336 д-р Любомир Симеонов Дамянов Ушно-носно-гърлени болести
1100000614 д-р Любомира Георгиева Димитрова Обща и клинична патология
1100000337 д-р Любослава Йорданова Георгиева Хигиена на детско-юношеската възраст
1100000584 д-р Людмил Атанасов Попатанасов Вътрешни болести, Ендокринология и болести на обмяната
1100000340 д-р Людмил Стоянов Спасов Хирургия